INFORMACE

02.05.2014 – Uhlí a voda (uhlí není houba)

 

Produkce bílinského nízkosirnatého uhlí vykazuje dlouhodobě průměrné hodnoty obsahu veškeré vody v původním stavu    Wrt = 30 %. Dle stanovených parametrů platí, že u tohoto uhlí je maximální obsah vody v původním stavu do 33 % a v uhlí procházejícím přes úpravu praním do 34 %. Veškerá expedovaná produkce uhlí z úpravny uhlí Ledvice je průběžně vzorkována a laboratorní analýzy z akreditované laboratoře tuto skutečnost potvrzují. Je nutné zmínit tu skutečnost, že vlivem mokré úpravy uhlí je docíleno menšího obsahu popelu a tím i následně vyšší výhřevnosti takto upravených uhlí. Zvýšená vlhkost uhlí v tomto případě není kvalitativní vada. Při spalování uhlí totiž nezpůsobuje obsah vody v uhlí takové potíže jako např. zvýšený obsah popelu, protože odpařováním vody výhřevnost paliva v průběhu spalovacího procesu mírně stoupá, kdežto vlivem vyššího podílu popelu je výhřevnost takových uhlí vždy nižší.

Voda je v uhlí obsažena v několika formách. Jako voda povrchová (je poutána na povrchových plochách každého kousku uhlí, samovolně se odpařuje působením atmosférického vzduchu), hygroskopická (je kapilárně vázána, odstraňuje se z uhlí zahříváním při 105 až 110 oC), konstituční (voda chemicky vázaná v organické struktuře uhelné hmoty, její množství je nepatrné, uvolňuje se až při vysokých teplotách).

Ukazatele hmotnostního podílu vody v uhlí (%)

hrubá voda (Wex)
voda, která unikne ze vzorku paliva při dosažení přibližné rovnováhy s atmosférou, které byl vystaven

voda zbylá (Wh)
obsah vody ve vzorku paliva po dosažení přibližné rovnováhy s atmosférou, které byl vystaven. Je kapilárně vázaná, sušení při 110 °C

veškerá voda (Wt)
obsah vody v palivu v době vzorkování, kterou lze odstranit za vymezených podmínek a představuje celkový obsah hrubé a zbylé vody v procentech hmotnosti dle vzorce viz galerie vlevo:

vlhkost (W) představuje poměr hmotnosti vody v pórech ke hmotnosti pevné fáze uhelné hmoty.

Hmotnost vody se stanovuje z rozdílu hmotnosti vlhkého vzorku a vzorku vysušeného při 105 a 110°C

nasákavost ( Wmax) se vyjadřuje v procentech pomocí vlhkosti. Představuje schopnost uhelné hmoty přijímat vodu do tzv. otevřených pórů, které jsou spojeny s okolním prostředím. Obecně mladší hnědá uhlí a lignity více vážou vodu ve své struktuře než černá uhlí.

volná voda je rozdíl mezi obsahem veškeré vody a nasákavostí.

 

08.12.2013  Upozornění pro nezvané návštěvníky.
Dnes v noci 01:58 byla v prostoru našeho uhelného skladu zadržena osoba která se domnívala, že si může odnést uhlí aniž by ho musela platit.  Najatá bezpečnostní agentura zajistila nezvaného návštěvníka do příjezdu příslušníků PČR. Jelikož se jednalo o osubu doposud bezúhonou byla jí  tentokrát uložena pouze bloková pokuta.